top of page
  • 西方寺

印光大師誕辰162周年紀念法會暨座談會圓滿舉行

已更新:1月31日

2024年1月22日(農曆臘月十二日)假九龍尖沙咀金巴利道53號「菩提文教館」舉行


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments


bottom of page